Blok nr:  - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: ark. 4497-4499
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: 4497 - Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
4498 - Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira
4499 - Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego

Nr bloku Fischer:  223
Nominał: 15,50 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  ark. 4497-4499
Opis:  4497 - Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
4498 - Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira
4499 - Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  21.10.2013
Nr bloku Fischer:  223
Naklad: 225000 szt.             Seria tematyczna (15 zn)