Znaczek nr: 4510 - 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga

200 rocznica urodzin Oskara Kolberga

Numer: 4510
W obiegu od:  22.02.2014

Opis: Podobizna Oskara Kolberga na tle rękopisu i wzoru kurpiowskiego.

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

200 rocznica urodzin Oskara Kolberga

Numer katalogowy:  4510
Opis:  Podobizna Oskara Kolberga na tle rękopisu i wzoru kurpiowskiego.
Data wprowadzenia do obiegu:  22.02.2014
Naklad: 300000 szt.