Znaczek nr: ark. 4514-4515 - 650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer: ark. 4514-4515
W obiegu od:  28.03.2014

Opis: 4514 - Katedra Wawelska z XIV-XV w.
4515 - Dzwon i fragment Katedry Wawelskiej Zygmunt

Nr bloku poczta:  177
Nominał: 12,50 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

650 rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej

Numer katalogowy:  ark. 4514-4515
Opis:  4514 - Katedra Wawelska z XIV-XV w.
4515 - Dzwon i fragment Katedry Wawelskiej Zygmunt
Data wprowadzenia do obiegu:  28.03.2014
Nr bloku poczta:  177
Naklad: 200000 szt.