Znaczek nr: 4534 - Wybitni polscy trenerzy

Wybitni polscy trenerzy

Numer: 4534
W obiegu od:  27.06.2014

Opis: Podobizna Henryka Łasak

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 

Seria: 4 zn.

Wybitni polscy trenerzy

Numer katalogowy:  4534
Opis:  Podobizna Henryka Łasak
Data wprowadzenia do obiegu:  27.06.2014
Naklad: 200000 szt.           Seria (4 zn)