Znaczek nr: 4542 - Legiony polskie

Legiony polskie

Numer: 4542
W obiegu od:  06.08.2014

Opis: Podobizna Józefa Piłsudskiego na tle fragmentu fotografii drużyny strzeleckiej

Nr bloku poczta:  184
Nominał: 8,50 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Staloryt, rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

Legiony polskie

Numer katalogowy:  4542
Opis:  Podobizna Józefa Piłsudskiego na tle fragmentu fotografii drużyny strzeleckiej
Data wprowadzenia do obiegu:  06.08.2014
Nr bloku poczta:  184
Naklad: 200000 szt.