Znaczek nr: 4543 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4543
W obiegu od:  14.08.2014

Opis: Wizerunek Matki Bożej Drohobyckiej

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 2 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4543
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Drohobyckiej
Data wprowadzenia do obiegu:  14.08.2014
Naklad: 200000 szt.           Seria (2 zn)