Znaczek nr: 4563 - Zjawiska meteorologinczne

Zjawiska meteorologinczne

Numer: 4563
W obiegu od:  30.09.2014

Opis: Dym

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 3 z 12 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologinczne

Numer katalogowy:  4563
Opis:  Dym
Data wprowadzenia do obiegu:  30.09.2014
Naklad: 2000000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (5 zn)