Znaczek nr: 4565 - 100 rocznica urodzina Jana Nowaka-Jeziorańskiego

100 rocznica urodzina Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Numer: 4565
W obiegu od:  02.10.2014

Opis: Podobizna Jana Nowaka-Jeziorańskiego i mikrofon Radia Wolna Europa

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica urodzina Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Numer katalogowy:  4565
Opis:  Podobizna Jana Nowaka-Jeziorańskiego i mikrofon Radia Wolna Europa
Data wprowadzenia do obiegu:  02.10.2014
Naklad: 300000 szt.