Znaczek nr: 4570 - XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 2014

XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 2014

Numer: 4570
W obiegu od:  10.10.2014

Opis: Rogatnica jasnoplama
+ 4 przywieszki

Nominał: 1,10 zł 
Nakład: 615000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 8 zn.

XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 2014

Numer katalogowy:  4570
Opis:  Rogatnica jasnoplama
+ 4 przywieszki
Data wprowadzenia do obiegu:  10.10.2014
Naklad: 615000 szt.           Seria (8 zn)