Znaczek nr: 3337 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3337
W obiegu od:  15.04.1994

Opis: Przemysław II (1257-1296)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3337
Opis:  Przemysław II (1257-1296)
Data wprowadzenia do obiegu:  15.04.1994
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)