Znaczek nr: ark. 4591-4593 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 4591-4593
W obiegu od:  31.10.2014

Opis: Na znaczkach przedstawiono podobizny: 4591 - Toli Mankiewiczówny
4592 - Antoniego Fertnera
4593 - Lody Halamy

Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  ark. 4591-4593
Opis:  Na znaczkach przedstawiono podobizny: 4591 - Toli Mankiewiczówny
4592 - Antoniego Fertnera
4593 - Lody Halamy
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2014
Naklad: 150000 szt.             Seria tematyczna (24 zn)