Znaczek nr: 4600 - 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Numer: 4600
W obiegu od:  7.01.2015

Opis: Na znaczku przedstawiono na tle kolorowych figur geometrycznych symboliczne serce z napisami: wielka orkiestra świątecznej pomocy, 23 FINAŁ, DIAGNOSTYKA, PEDIATRIA, ONKOLOGIA, KARDIOCHIRURGIA, GODNA OPIEKA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU, WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 540000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria tem.: 8 zn.

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Numer katalogowy:  4600
Opis:  Na znaczku przedstawiono na tle kolorowych figur geometrycznych symboliczne serce z napisami: wielka orkiestra świątecznej pomocy, 23 FINAŁ, DIAGNOSTYKA, PEDIATRIA, ONKOLOGIA, KARDIOCHIRURGIA, GODNA OPIEKA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU, WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Data wprowadzenia do obiegu:  7.01.2015
Naklad: 540000 szt.             Seria tematyczna (8 zn)