Znaczek nr: 4605 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4605
W obiegu od:  6.03.2015

Opis: Pisanka kurpiowska

Nominał: 5,20 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4605
Opis:  Pisanka kurpiowska
Data wprowadzenia do obiegu:  6.03.2015
Naklad: 2000000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (47 zn)