Znaczek nr: 4634 - Piękno zaklete w metalu

Piękno zaklete w metalu

Numer: 4634
W obiegu od:  11.09.2015

Opis: Fotografia – mikrostruktury żeliwa sferoidalnego

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 1 z 4 

Piękno zaklete w metalu

Numer katalogowy:  4634
Opis:  Fotografia – mikrostruktury żeliwa sferoidalnego
Data wprowadzenia do obiegu:  11.09.2015
Naklad: 200000 szt.