Znaczek nr: 4636 - Piękno zaklete w metalu

Piękno zaklete w metalu

Numer: 4636
W obiegu od:  11.09.2015

Opis: Fotografia – mikrostruktury czystego żelaza ARMCO

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 1 z 4 

Seria: 3 zn.

Piękno zaklete w metalu

Numer katalogowy:  4636
Opis:  Fotografia – mikrostruktury czystego żelaza ARMCO
Data wprowadzenia do obiegu:  11.09.2015
Naklad: 200000 szt.           Seria (3 zn)