Znaczek nr: Ark. 4634-4637 - Piękno zaklete w metalu

Piękno zaklete w metalu

Numer: Ark. 4634-4637
W obiegu od:  11.09.2015

Opis: Fotografie:
4634– mikrostruktury żeliwa sferoidalnego
4635 - mikrostruktury brązu aluminiowego
4636 - mikrostruktury czystego żelaza ARMCO
4637 - mikrostruktury żeliwa sferoidalnego ADI

Nominał: 8,20 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Piękno zaklete w metalu

Numer katalogowy:  Ark. 4634-4637
Opis:  Fotografie:
4634– mikrostruktury żeliwa sferoidalnego
4635 - mikrostruktury brązu aluminiowego
4636 - mikrostruktury czystego żelaza ARMCO
4637 - mikrostruktury żeliwa sferoidalnego ADI
Data wprowadzenia do obiegu:  11.09.2015
Naklad: 200000 szt.