Znaczek nr: 4639 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4639
W obiegu od:  15.09.2015

Opis: Róża

Nominał: 5,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4639
Opis:  Róża
Data wprowadzenia do obiegu:  15.09.2015
Naklad: Wielomilionowy szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (13 zn)