Znaczek nr: 4661 - Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Numer: 4661
W obiegu od:  18.12.2015

Opis: Cerkiew ¶w. Jerzego w Drohobyczu.

Nominał: 5,00 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Numer katalogowy:  4661
Opis:  Cerkiew ¶w. Jerzego w Drohobyczu.
Data wprowadzenia do obiegu:  18.12.2015
Naklad: 400000 szt.