Znaczek nr: Ark.4661ND - Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Numer: Ark.4661ND
W obiegu od:  18.12.2015

Opis: Cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu.

Nakład: 10000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 

Drewniane Cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat

Numer katalogowy:  Ark.4661ND
Opis:  Cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu.
Data wprowadzenia do obiegu:  18.12.2015
Naklad: 10000 szt.