Znaczek nr: 3348 - Plakat polski

Plakat polski

Numer: 3348
W obiegu od:  4.07.1994

Opis: Pan Febre Wiktora Górki

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 14 zn.

Plakat polski

Numer katalogowy:  3348
Opis:  Pan Febre Wiktora Górki
Data wprowadzenia do obiegu:  4.07.1994
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (14 zn)