Znaczek nr: 4666 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4666
W obiegu od:  20.01.2016

Opis: Chaber

Nominał: 0,50 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 10 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4666
Opis:  Chaber
Data wprowadzenia do obiegu:  20.01.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)