Znaczek nr: 4670 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4670
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka huculska.

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4670
Opis:  Pisanka huculska.
Data wprowadzenia do obiegu:  3.03.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (47 zn)