Znaczek nr: 4672 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4672
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka lubelska.

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4672
Opis:  Pisanka lubelska.
Data wprowadzenia do obiegu:  3.03.2016
Naklad: 2000000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (47 zn)