Znaczek nr: 4680 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4680
W obiegu od:  22.04.2016

Opis: Kwiat maku

Nominał: 10,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rrotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4680
Opis:  Kwiat maku
Data wprowadzenia do obiegu:  22.04.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)