Znaczek nr: 4695 - 450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

Numer: 4695
W obiegu od:  22.06.2016

Opis: Portret Jana Jesseniusa wg ryciny z XVII w., odcisk pieczęci Uniwersytetu Karola w Pradze i drzeworyt przedstawiający księżyc i słońce. Na przywieszce przedstawiono stronę tytułową i cytat z książki Jana Jesseniusa: Anatomiae

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt, rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków + 20PW 

450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)

Numer katalogowy:  4695
Opis:  Portret Jana Jesseniusa wg ryciny z XVII w., odcisk pieczęci Uniwersytetu Karola w Pradze i drzeworyt przedstawiający księżyc i słońce. Na przywieszce przedstawiono stronę tytułową i cytat z książki Jana Jesseniusa: Anatomiae
Data wprowadzenia do obiegu:  22.06.2016
Naklad: 140000 szt.