Znaczek nr: 4697 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4697
W obiegu od:  6.07.2016

Opis: Kwiat szafranu

Nominał: 0,20 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4697
Opis:  Kwiat szafranu
Data wprowadzenia do obiegu:  6.07.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)