Znaczek nr: 4703 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4703
W obiegu od:  15.07.2016

Opis: Kwiat lilii

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4703
Opis:  Kwiat lilii
Data wprowadzenia do obiegu:  15.07.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)