Znaczek nr: 4706 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4706
W obiegu od:  22.07.2016

Opis: Kwiat kosaćca

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4706
Opis:  Kwiat kosaćca
Data wprowadzenia do obiegu:  22.07.2016
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)