Znaczek nr: 4716 - XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w Iławie

XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w Iławie

Numer: 4716
W obiegu od:  8.09.2016

Opis: Ratusz Miejski w Iławie

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 216000 szt. szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków i 4 przywieszki 

XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w Iławie

Numer katalogowy:  4716
Opis:  Ratusz Miejski w Iławie
Data wprowadzenia do obiegu:  8.09.2016
Naklad: 216000 szt. szt.