Znaczek nr: 4718 - Wied¼min

Wied¼min

Numer: 4718
W obiegu od:  16.09.2016

Opis: Geralt z Rivii

Nomina³: 6,00 z³ 
Nak³ad: 180000 szt. szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedaæny: Zanczke z bloku 

Wied¼min

Numer katalogowy:  4718
Opis:  Geralt z Rivii
Data wprowadzenia do obiegu:  16.09.2016
Naklad: 180000 szt. szt.