Znaczek nr: 4724 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4724
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Leon Chwistek – Portret żony Olgi

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  4724
Opis:  Leon Chwistek – Portret żony Olgi
Data wprowadzenia do obiegu:  24.10.2016
Naklad: 600000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (15 zn)