Znaczek nr: 4732 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4732
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizna Elżbiety Barszczewskiej

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 380000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1z3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4732
Opis:  Podobizna Elżbiety Barszczewskiej
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2016
Naklad: 380000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (24 zn)