Znaczek nr: 4733 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4733
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizna Tadeusza Fijewskiego

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 380000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1z3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4733
Opis:  Podobizna Tadeusza Fijewskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2016
Naklad: 380000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (24 zn)