Znaczek nr: 4736 - 25 lecie Radia Maryja

25 lecie Radia Maryja

Numer: 4736
W obiegu od:  25.11.2016

Opis: Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej będący częścią figury z kaplicy Zawierzenia Radia Maryja

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 360000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

25 lecie Radia Maryja

Numer katalogowy:  4736
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej będący częścią figury z kaplicy Zawierzenia Radia Maryja
Data wprowadzenia do obiegu:  25.11.2016
Naklad: 360000 szt.