Znaczek nr: 4742 - 100 rocznica urodzin Erwina Axera

100 rocznica urodzin Erwina Axera

Numer: 4742
W obiegu od:  2.01.2017

Opis: Podobizna Erwina Acera

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 240000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica urodzin Erwina Axera

Numer katalogowy:  4742
Opis:  Podobizna Erwina Acera
Data wprowadzenia do obiegu:  2.01.2017
Naklad: 240000 szt.