Znaczek nr: 4752 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4752
W obiegu od:  15.03.2017

Opis: Polskie pisanki

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4752
Opis:  Polskie pisanki
Data wprowadzenia do obiegu:  15.03.2017
Naklad: Wielomilionowy szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (47 zn)