Znaczek nr: 4753 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4753
W obiegu od:  15.03.2017

Opis: Polskie pisanki

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 46 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4753
Opis:  Polskie pisanki
Data wprowadzenia do obiegu:  15.03.2017
Naklad: Wielomilionowy szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (46 zn)