Znaczek nr: 4761 - Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym

Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym

Numer: 4761
W obiegu od:  8.06.2017

Opis: Podobizna Franciszka Stefczyka

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 250000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym

Numer katalogowy:  4761
Opis:  Podobizna Franciszka Stefczyka
Data wprowadzenia do obiegu:  8.06.2017
Naklad: 250000 szt.