Znaczek nr: 3336 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3336
W obiegu od:  15.04.1994

Opis: Leszek Czarny (1240-1288)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3336
Opis:  Leszek Czarny (1240-1288)
Data wprowadzenia do obiegu:  15.04.1994
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)