Znaczek nr: 4803 - Kapral nied¼wied¼ Wojtek

Kapral nied¼wied¼ Wojtek

Numer: 4803
W obiegu od:  31.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono odznakź pami±tkow± 22. Kompanii Zaopatrzenia 2. Grupy Artylerii 2. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie

Nomina³: 2,60 z³ 
Nak³ad: 250000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedaæny: Arkusz 50 znaczków 

Kapral nied¼wied¼ Wojtek

Numer katalogowy:  4803
Opis:  Na znaczku przedstawiono odznakź pami±tkow± 22. Kompanii Zaopatrzenia 2. Grupy Artylerii 2. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2017
Naklad: 250000 szt.