Znaczek nr: 4828 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4828
W obiegu od:  6.03.2018

Opis: Na znaczku pisank� lipsk�

Nomina: 3,20 z� 
Nakad: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedany: Arkusz 100 znaczk�w 

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4828
Opis:  Na znaczku pisank� lipsk�
Data wprowadzenia do obiegu:  6.03.2018
Naklad: wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (47 zn)