Znaczek nr: 4840 - Matka Zagłębia

Matka Zagłębia

Numer: 4840
W obiegu od:  19.05.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono fragment figury Marii Panny Anielskiej z D±browy Górniczej

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Matka Zagłębia

Numer katalogowy:  4840
Opis:  Na znaczku przedstawiono fragment figury Marii Panny Anielskiej z D±browy Górniczej
Data wprowadzenia do obiegu:  19.05.2018
Naklad: Wielomilionowy szt.