Znaczek nr: ark. 4841-4842 - Polski film animowany

Polski film animowany

Numer: ark. 4841-4842
W obiegu od:  30.05.2018

Opis: S�o� Dominik i ch�opiec Pinia

Nr bloku poczta:  209
Nomina: 5,80 z� 
Nakad: 90000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedany: Blok 1x2 znaczki 

Seria: 3 zn.

Polski film animowany

Numer katalogowy:  ark. 4841-4842
Opis:  S�o� Dominik i ch�opiec Pinia
Data wprowadzenia do obiegu:  30.05.2018
Nr bloku poczta:  209
Naklad: 90000 szt.           Seria (3 zn)