Znaczek nr: 4850 - Polska Zobacz Więcej

Polska Zobacz Więcej

Numer: 4850
W obiegu od:  23.07.2018

Opis: Fotografia komory Weimar Kopalni Soli w Wieliczce

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 2 zn.

Polska Zobacz Więcej

Numer katalogowy:  4850
Opis:  Fotografia komory Weimar Kopalni Soli w Wieliczce
Data wprowadzenia do obiegu:  23.07.2018
Naklad: 160000 szt.           Seria (2 zn)