Znaczek nr: 4859 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4859
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bo�ej Kr�lowej Korony Polskiej z Porchowej ko�o Buczacza

Nomina: 2,60 z 
Nakad: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedany: Arkusz 9 znaczkw 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4859
Opis:  Wizerunek Matki Bo�ej Kr�lowej Korony Polskiej z Porchowej ko�o Buczacza
Data wprowadzenia do obiegu:  23.08.2018
Naklad: 135000 szt.           Seria (4 zn)