Znaczek nr: 4859 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4859
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Porchowej koło Buczacza

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4859
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Porchowej koło Buczacza
Data wprowadzenia do obiegu:  23.08.2018
Naklad: 135000 szt.