Znaczek nr: 4860 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4860
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bożej Zbaraskiej

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4860
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Zbaraskiej
Data wprowadzenia do obiegu:  23.08.2018
Naklad: 135000 szt.           Seria (4 zn)