Znaczek nr: 4875 - 460 lat Poczty Polskiej

460 lat Poczty Polskiej

Numer: 4875
W obiegu od:  18.10.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono część centralną heliograwiury według obrazu Margaret Isabel Dicksee ?Swift and Stella? ze zbiorów Muzeum Poczty i Te l e k o m u n i k a c j i w e W r o c ł a w i u . N a o p r a w i e b l o k u przedstawiono heliograwiurę według obrazu Margaret Isabel Dicksee ?Swift and Stella? ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, nazwę emisji: ?460 LAT POCZTY POLSKIEJ? oraz tekst roty przysięgi dla pocztylionów, zawarty w Instrukcji z dnia 1 lipca 1777 roku

Nominał: 10,00 zł 
Nakład: 180000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

460 lat Poczty Polskiej

Numer katalogowy:  4875
Opis:  Na znaczku przedstawiono część centralną heliograwiury według obrazu Margaret Isabel Dicksee ?Swift and Stella? ze zbiorów Muzeum Poczty i Te l e k o m u n i k a c j i w e W r o c ł a w i u . N a o p r a w i e b l o k u przedstawiono heliograwiurę według obrazu Margaret Isabel Dicksee ?Swift and Stella? ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, nazwę emisji: ?460 LAT POCZTY POLSKIEJ? oraz tekst roty przysięgi dla pocztylionów, zawarty w Instrukcji z dnia 1 lipca 1777 roku
Data wprowadzenia do obiegu:  18.10.2018
Naklad: 180000 szt.