Znaczek nr: 4879 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4879
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono fotografie fragmentu obrazu Przystań na Solcu Aleksandra Gierymskiego

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczki z arkusza 2z6 

Seria: 3 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  4879
Opis:  Na znaczku przedstawiono fotografie fragmentu obrazu Przystań na Solcu Aleksandra Gierymskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2018
Naklad: 100000 szt.           Seria (3 zn)