Znaczek nr: 4881 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4881
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczkach przedstawiono fotografię Marii Bogdy

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4881
Opis:  Na znaczkach przedstawiono fotografię Marii Bogdy
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2018
Naklad: 144000 szt.           Seria (4 zn)