Znaczek nr: Ark. 4880-4882 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: Ark. 4880-4882
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczkach przedstawiono fotografie: Stefana Jaracza, Marii Bogdy, Adama Brodzisza

Nominał: 8,40 zł 
Nakład: 24000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  Ark. 4880-4882
Opis:  Na znaczkach przedstawiono fotografie: Stefana Jaracza, Marii Bogdy, Adama Brodzisza
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2018
Naklad: 24000 szt.           Seria (4 zn)